Over mijn boek

Strategische aspecten van onderhoudsmanagement

Het boek is hier te bestellen

Waarom zijn de prestaties van fysieke assets in de ene organisatie succesvoller als in andere? Hoe kan het dat sommige organisaties meer onderhoudsuitgaven hebben als anderen, terwijl er sprake is van min of meer vergelijkbare omstandigheden? Hoe is het te verklaren dat bij sommige organisaties de beschikbaarheid, betrouwbaarheid van de beschikbare assets hoger is zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit? Welke rol speelt het management bij het kosteneffectief onderhoud van assets? Wat is de relatie tussen de inrichting van de maintenance organisatie en de neergezette prestaties. Wat is de relatie het gehanteerde businessmodel en de inrichting van de onderhoudsorganisatie? Gaat het bij de inrichting om onderscheidend vermogen of om het vermogen tot vernieuwing?

In Strategische aspecten van onderhoudsmanagementkomen alle aspecten aan de orde die voor de managen van een onderhoudsorganisatie van belang zijn. Er worden verschillende modellen en perspectieven belicht waarmee organisatie keuzes maken, bijvoorbeeld uitbesteden versus in eigen beheer, centrale of decentrale afdelingen. Daarnaast komt veiligheid en de impact van onderhoud daarop nadrukkelijk aan de orde.

Deze uitgave is bijzonder geschikt voor het integraal leren kijken naar organisaties, de relatie tussen fysieke assets en de strategische keuzes en modellen, om zo het succes van een organisatie te verbeteren.